Warunki poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Nadrzędnym celem, który towarzyszy poddziałaniu 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek, jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. To na nią przewidziane jest dofinansowanie, z którego skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Warunki

Nadrzędnym celem, który towarzyszy poddziałaniu 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na rynek, jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Przewidziano, że wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna mieścić się w zakresie od 10 milionów złotych do 50 milionów złotych.

Maksymalna wartość dofinansowania o które można się ubiegać wynosi 20 milinów złotych, z czego maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na pokrycie kosztów eksperymentalnych prac rozwojowych wynieść może do 1 miliona złotych.

W części badawczej dofinansowanie wynieść może maksymalnie 450 tysięcy złotych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo – 1 milion złotych.

W części doradczej maksymalne dofinansowanie, które można uzyskać wynosi 500 tysięcy złotych.

Intensywność udzielanego dofinansowania

Jeśli chodzi o kwestie związane z intensywnością udzielanego dofinansowania, to kształtuje się ona w następujący sposób:

  • dla części badawczej – maksymalnie 45% kosztów kwalifikowanych,
  • dla części doradczej – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych ,
  • dla części inwestycyjnej – zgodnie z przyznawanym dofinansowaniem określonym w mapie pomocy regionalnej.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

W przypadku poddziałania Badania na rynek, dofinansowaniem objęte mogą być tylko wydatki, które są niezbędne do tego, by dokonać wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzone zostały przez przedsiębiorcę samodzielnie, czy też na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich późniejszego, opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Warto tutaj wspomnieć także o jeszcze jednej, bardzo istotne kwestii – pod uwagę w ubieganiu się o dofinansowanie będą brane tylko te projekty, które cechuje poziom innowacyjności produktowej, bądź usługowej minimum na skalę krajową.