Programy dedykowane działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: NASA Goddard Photo and Video

Jak pokazują statystyki, największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w Polsce, niezmiennie od wielu lat, cieszą się programy dedykowane przede wszystkim działalności inwestycyjnej. Są to programy, w których to udzielane dofinansowanie obejmuje w swym zakresie między innymi budowę lub rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, czy też zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń. Są to inwestycje, które najszybciej przekładają się bowiem na wzrost konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa, a co z tym związane –przynoszą realne zyski. W przypadku tego typu przedsięwzięć, realizowana jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, którą uzyskuje się poprzez poszerzenie i udoskonalenie dotychczasowej oferty asortymentowej, którą to firma może zaproponować swoim klientom i kontrahentom.

Budżet na lata 2014-2020

Nowa, obecnie obowiązująca perspektywa finansowa, przewidziana na lata 2014-2020 oferuje wiele działań ukierunkowanych na rozwój firmy poprzez jej rozbudowę i wyposażenie. Dobrym przykładem może być tu chociażby program Badania na Rynek (więcej).

Środki finansowe, które są do zgarnięcia, ulokowane są zarówno w programach regionalnych jak i krajowych. Tak naprawdę więc każdy ma szansę je pozyskać. Należy jednak pamiętać o tym, że dotacje w przedstawionym powyżej zakresie przeznaczone są jedynie dla przedsiębiorstw zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poza tym, niestety nie jest łatwo stać się beneficjentem tychże programów, bowiem skala trudności, mając na względzie kryteria konkursowe, jest naprawdę bardzo wysoka. Wymagane jest, by wszystkie projekty inwestycyjne wykazywały się innowacyjnością. Najczęściej ulokowana ma być ona zarówno w technologii jak i produktach, które staną się wynikiem zrealizowanego przedsięwzięcia.