Podział kont w projektach finansowanych z funduszy unijnych

Autor zdjęcia: poptech

Rozliczanie projektów unijnych to przede wszystkim odpowiednia ewidencja ponoszonych wydatków i kosztów. Ewidencja kosztów, dotyczących w całości projektu unijnego nie sprawia zazwyczaj beneficjentom programów większego problemu. Zdarzają się jednak wątpliwości związanych na przykład z wynajmowaniem i eksploatacją lokalu firmowego, usługami księgowymi i prawnymi, czy też wypłacanymi wynagrodzeniami. W takiej sytuacji, bardzo ważne jest by sprecyzować, jaka część poniesionych kosztów dotyczy bezpośrednio realizacji danego projektu (bowiem tylko te kwoty mogą być uznane za wydatki kwalifikowane przy rozliczaniu projektów unijnych).

Inne trudności

Rozliczanie projektów unijnych to przede wszystkim odpowiednia ewidencja ponoszonych wydatków i kosztów

Autor zdjęcia: poptech

W ewidencji księgowej uzyskanej dotacji, należy zadbać o to, by zachować odpowiednią proporcję pomiędzy kwotą uzyskanego dofinansowania a posiadanym wkładem własnym. Warto tu również wspomnieć o zmianach wprowadzonych w 2010 roku, na podstawie, których należy podzielić kwotę posiadanego dofinansowania w następujący sposób:

  • 85 procent przypada na środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  • i 15 procent przypada z budżetu państwa.

Przedstawiając to na prostym przykładzie – w przypadku na przykład zakupu materiałów biurowych za kwotę tysiąca złotych netto, kwota dofinansowania wyniesie 800 złotych, a wkład własny 200 złotych (przy założeniu, że wydatek jest w 100 procentach wydatkiem kwalifikowanym, a suma uzyskanego dofinansowania wynosi 80 procent). Poza tym, aby dokonać prawidłowego rozliczenia, uzyskane dofinansowanie należy podzielić odpowiednio na:

  • środki uzyskane z EFRR – 680 złotych
  • i dotację celową wynoszącą 120 złotych.