Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – co to takiego?

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020 służyć ma wspieraniu podejmowania nowych, pozostających w zgodzie z przyjętymi założeniami budżetowymi działań. Dobrym przykładem takich działań jest poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Badanie na rynek – cel

Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020 służyć ma wspieraniu podejmowania nowych, pozostających w zgodzie z przyjętymi założeniami budżetowymi działań

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Nadrzędnym celem działania Badania na rynek jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności w sektorze MŚP, a więc:

Aby jednak cele te mogły zostać osiągnięte, niezbędne staje się zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Jest to, więc wspieranie działań określanych jako: od pomysłu do rynku.

Kto mogą być przyznane środki?

Środki przyznawane w ramach poddziałania Badania na rynek przeznaczone są przede wszystkim na inwestycje, które polegają na wdrożeniu wyników prac segmentu B+R.
Aby jednak móc stać się ich beneficjentem, należy spełnić warunek, mówiący o tym, że efektem prowadzenia tychże prac ma być wprowadzenie na rynek:

  • nowych,
  • bądź też znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Przedmiotem projektu, który może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania mogą być także eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo dotyczące prac rozwojowych.