Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie dla firm z sektora MSP

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Banki komercyjne, w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oferują przedsiębiorcom możliwość skorzystania z Kredytu na Innowacje Technologiczne (Kredyt Technologiczny). Narzędzie to stanowi doskonały instrument wsparcia, przeznaczony dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),które planują wdrożenie inwestycji technologicznych.

Warunki

Banki komercyjne, w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oferują przedsiębiorcom możliwość skorzystania z Kredytu na Innowacje Technologiczne

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Kredyt technologiczny (więcej o kredycie tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) udzielany jest w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, konkretnie w ramach Poddziałania 3.2.2 o nazwie Kredyt na innowacje technologiczne. Instytucją odpowiedzialną za ogłaszanie konkursów i dokonywanie oceny złożonych przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Co istotne, wniosek taki składany jest za pośrednictwem banku komercyjnego.

Z uzyskanych z tego źródła środków można sfinansować zakup i dokonać wdrożenia nowych technologii. O atrakcyjności tej formy wsparcia przesądza jednak premia technologiczna, dzięki uzyskaniu której można spłacić część zaciągniętego zadłużenia.